تبلیغات
صفای اشک / وفای غم - اسفند ماهی...

اسفند ماهی...


اسفند ماهى بودن یعنى خودت رو در برابر هر كسى مسوول میدونى

اسفند ماهى بودن یعنى خم میشى ولى نمیشكنى

اسفند ماهى بودن یعنى لبات داره میخنده ولى قلبت از غم فشرده است

اسفند ماهى بودن یعنى تعصب داشتن رو غرور و شخصیتت

اسفند ماهى بودن یعنى این تویى كه همیشه واسه بقیه تكیه گاهى

اسفند ماهى بودن یعنى اول بقیه بعد خودت

من یه اسفند ماهى ام...



[ 1392/10/15 ] [ 21:44 ] [ yar yar ] [ نظرات() ]