تبلیغات
صفای اشک / وفای غم - پست مخصوص!

پست مخصوص!

دلم هوس یک دوست لوتی کرده
یک رفیقِ شش دانگ
یک آرامِ دل ،
کسی که امتحانش را در رفاقت پس داده
و دیگر محک زدن و زیر و رو کردنی در کار نباشد...
رفیقی که من نگویم و او بشنود…
بخندم و حجــم بغضم را در خنده ام ببیند…
رفیقی که بگویمش برو ، اما بماند
که نرود ،
وقتی ماندنش آرامم می کند...[ 1392/02/26 ] [ 23:31 ] [ yar yar ] [ نظرات() ]